Điều kiện học Thạc sĩ ngành Xây dựng tại Đại học Duy Tân

Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp được xây dựng dựa trên chương trình Thạc sĩ của Trường Đại học California State University (Hoa Kỳ). CSU là một trong các trường đại học hàng đầu về đào tạo và nghiên cứu về Kiến trúc và Xây dựng.

Hình minh họa

Tại Đại học Duy Tân, chương trình đào tạo Thạc sĩ được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo của các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, đặc biệt là từ các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ như Đại học Carnegie Mellon – 1 trong 4 đại học hàng đầu về Công nghệ Thông tin ở Mỹ (theo U.S. News 2017), Đại học Penn State, Đại học Seattle là các Trường Đại học hàng đầu thế giới về Quản trị và du lịch, và Đại Học Bang California ở Fullerton và Cal Poly, San Luis Obispo – các trường nổi tiếng về đào tạo ngành Kiến trúc và Xây dựng. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo sau đại học luôn luôn được cập nhật, đổi mới một cách tiên tiến nhất, hiện đại nhất phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại.

Chương trình Thạc sỹ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp tại Đại học Duy Tân cung cấp cho những người tốt nghiệp đại học đã công tác nhiều năm thêm kiến thức và kỹ năng chuyên ngành về xây dựng dân dụng và xây dựng công nghiệp, chương trình này đào tạo xây dựng một cách khoa học, giúp họ nắm vững lý thuyết, có khả năng thực hành cao; có trình độ ngoại ngữ; có kiến thức cơ bản và chuyên sâu; có khả năng làm việc độc lập – sáng tạo; có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực xây dựng Dân dụng & Công nghiệp nói riêng và Xây dựng cơ bản nói chung. Có khả năng nắm bắt, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển sản xuất, quản lý.

  1. Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.
  2. Người có bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành, chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi ( có danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành khác được dự thi theo từng ngành, chuyên ngành đào tạo kèm theo).
  3. Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.
  4. Đối với thí sinh thuộc các chuyên ngành khác dự thi ngành Quản trị kinh doanh phải học chuyển đổi 7 học phần (danh mục các học phần chuyển đổi xem trong Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành khác được dự thi theo từng ngành, chuyên ngành đào tạo kèm theo).
Chương trình Thạc sỹ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp tại Đại học Duy Tân

– Các đối tượng tuyển sinh có bằng đại học ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi được thi ngay sau khi tốt nghiệp.